Hieronder alle seminars die Evert Jan Ouweneel in 2016 en 2017 in Theater Figi verzorgt.

Hopelijk zit er iets moois voor u tussen. U kunt losse kaarten en een abonnement op de hele serie kopen.

Scroll naar beneden voor een beschrijving van iedere seminar.

2 november 2016 en 7 juni 2017: De wereldgeschiedenis in één avond

14 december 2016: Wereldreligies in één avond

8 februari 2017: Werelddenken in één avond

15 maart 2017: Wereldmachten in één avond

19 april 2017: China in één avond

17 mei 2017: Wereldtrends in één avond

Aanvang: 19:30 uur

Toegangsprijs: € 29,50 voor een losse kaart - € 140 voor alle zes avonden

Locatie: Theater Figi, Het Rond 2 in Zeist

Kaartverkoop: Klik hier voor de website van Theater Figi

Over de hele serie:

In zes avondseminars legt cultuurfilosoof Evert Jan Ouweneel de wereld voor u uit. Wat dragen wij aan wereldgeschiedenis met ons mee? Hoe heeft 5000 jaar spiritualiteit ons gevormd? Hoe bepaalde ons denken de wereld en de wereld ons denken? En wat zijn de grote wereldtrends van dit moment? Evert Jan Ouweneel heeft jarenlange ervaring in het beschrijven van grote maatschappelijke ontwikkelingen. Als culuurfilosoof gaat zijn interesse met name uit naar de ‘logica’ achter gebeurtenissen en naar de grote verbanden die maken dat u door de bomen het bos weer ziet. Laat u in zes avonden bijpraten over heden, verleden en toekomst van onze wereld!

De seminars van het vorig seizoen trokken veel bezoekers, dus schrijf u snel in voor de hele serie.

Informatie per seminar:

Wereldgeschiedenis in één avond

Alles in het heden werd bekokstoofd in het verleden. Hoe meer je dus de geschiedenis kent, hoe minder de wereld je verbazen kan. Je ziet de opmars van China en beseft: tot 1750 was dat altijd al de grootste economie. Je ziet het geweld tussen soennieten en sjiieten in het Midden Oosten en weet: dat is helaas al 14 eeuwen aan de gang. Je ziet de eenwording van Europa en denkt: wow, en dat voor het meest gewelddadige continent in de geschiedenis!  Wie de geschiedenis kent, kijkt anders naar de wereld om zich heen. Laat u in één avond bijpraten over 5000 jaar geloof, geweld, geluk en gedoe. Een onmisbare aanvulling voor wie evenwichtiger wil omgaan met de hypes en drama’s van het heden, zowel zakelijk als privé. (Deze seminar wordt dit seizoen tweemaal aangeboden: op 2 november 2016 en 7 juni 2017. Bezoekers op 2 november kunnen vóór de seminar op 14 december nog besluiten of zij de hele serie willen bijwonen voor slechts €140.)

Wereldreligies in één avond

Je zou het haast vergeten in een seculiere samenleving, maar ruim 84% van de wereldbevolking is religieus. Naar verwachting zal dit percentage oplopen tot 87% in 2050. Ook wijst onderzoek uit dat 74% van de bevolking in Afrika religieuze leiders het meest van alle leiders vertrouwt. Tijd om ons te verdiepen in de zieleroerselen van de rest van de planeet — wat onze eigen overtuigingen ook zijn. Wie het nieuws volgt, kan al snel de indruk krijgen dat religie vooral een bron van geweld en uitsluiting is. Maar wie wat verder kijkt, zal ook op de positieve potentie van religie stuiten, met name op de kracht van compassie en weerbaarheid. Deze avond is gewijd aan de oudste en invloedrijkste wereldreligies: hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme, jodendom, christendom en islam. Wat beweren deze stromingen en wat maakte ze in de geschiedenis zo invloedrijk? Wat is hun kijk op het goddelijke, de mens, geluk, het hemelse en het aardse? Tegelijk zullen we de religies met elkaar vergelijken: wat zijn de onderlinge verschillen en overeenkomsten, en wat zeggen zij samen over mens-zijn? Na één avond ziet de veelkleurige spiritualiteit van deze wereld er een stuk vertrouwder uit.

Werelddenken in één avond

Hoe bepaalde de wereld ons denken en ons denken de wereld? Waarom werden contracten belangrijker dan familiebanden in Noordwest Europa? Waarom zoveel individualisme in het Westen en collectivisme in het Oosten? En waarom probeert men in het Oosten vanouds het lijden te overstijgen en proberen wij zo hard het lijden te overwinnen? Een fascinerende reis langs de denkbeelden van deze wereld. Natuurlijk staan wij ook uitvoerig stil bij de wijze waarop de Westerse filosofie in de afgelopen 25 eeuwen ons denken bepaalde. Hoe reageerden de filosofen op veranderingen in onze samenleving, en hoe veranderde onze samenleving onder invloed van de filosofie? Een boeiende avond voor wie geïnteresseerd is in wat er zich tussen onze oren allemaal afspeelt... In een paar uur ontdekt u waarom u vindt wat u vindt.

Wereldmachten in één avond

De wereld maakt momenteel een economische machtsverschuiving door die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. In 1935 waren het, naast de VS, vooral de Europese landen die hun stempel drukten op zowel de wereldpolitiek als de wereldeconomie. In 2035 zal er onder de leidende economieën geen enkel Europees land meer zijn. Alleen als Unie zal Europa dan een rol van betekenis kunnen spelen, naast wereldspelers als de Verenigde Staten, China en India. De wereld is er voor ons westerlingen een stuk onzekerder uit komen te zien. Niet alleen vanwege het huidige machtsverlies, maar ook om allerlei andere redenen. Tijd om stil te staan bij de "perfect storm" die momenteel door de wereld raast, en de gevolgen hiervan voor ons eigen land en de verschillende wereldmachten. Een deprimerende avond wordt het niet, wel uitermate verhelderend, met als laatste vraag: hoe weerbaar te zijn in een wereld die op zoveel fronten onrustig en onzeker blijft. (Aan China is een afzonderlijke avond gewijd, dus dat land komt beperkt aan bod.)

China in één avond

Genoeg redenen om een hele avond aan China te wijden. Sinds mensenheugenis maakt dit land indruk. Na een dip van 200 jaar, waarin China te laat industrialiseerde en te maken kreeg met bloedige burgeroorlogen en rampzalig wanbeleid, is het land terug van weggeweest. Waarom weten Chinezen al zo lang hun stempel te drukken op de wereldgeschiedenis? Wat kenmerkt dit land op cultureel, economisch en politiek terrein? Wat is hun kracht, wat hun zwakte? En wat hebben Confucius, Marx en Mao momenteel nog in te brengen? Belangrijke vragen voor wie zakelijk of privé steeds meer te maken krijgt met deze grootmacht. In één avond wordt u bijgepraat.

Wereldtrends in één avond

Laat u meenemen op een wandeling langs de grote ontwikkelingen die momenteel het wel en wee van onze planeet bepalen. Intrigerende kwesties zullen de revue passeren. Zo is het de eerste keer in 5000 jaar dat de hele wereld moet samenwerken om de planeet op orde te krijgen. Tegelijk wordt de wereld autoritairder en het extremistisch geweld steeds bedreigender. Maar gelukkig dienen zich ook positieve ontwikkelingen aan. De extreme armoede neemt af en de middenklasse groeit wereldwijd. Ook neemt het groene denken toe, met nieuwe technologische oplossingen voor ecologische problemen. Genoeg stof voor een fascinerende avond over de turbulente fase waarin de wereld zich momenteel bevindt. Scheer in vogelvlucht over de 'blauwe', 'rode' en 'groene' kwesties die nu spelen en ontdek uw eigen plaats en rol in een wereld die inmiddels alleen nog op planetair niveau kan worden begrepen.